February 10, 2017

bata

Tentang disiplin menulis novel, saya akan ingat nasihat Neil Gaiman: bayangkannya seperti kerja menyusun bata. Sebagai kaedah kerja, betul, seorang novelis akan menyusun halaman demi halaman sehingga himpunan halaman itu menjadi sebuah rumah (dan kalau lebih hebat, ia menjadi sebuah kota atau negara).
quoted and the video worth watching:) how to get ideas.

No comments: